Pakiety ubezpieczeniowe dla nabywców i posiadaczy pojazdów marki Hyundai składają się z następujących rodzajów ubezpieczeń:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

2. Ubezpieczenie autocasco (od uszkodzeń i zniszczeń pojazdu w wyniku wypadku, kradzieży lub czynników losowych) z uwzględnieniem szczególnych elementów:
- utrzymanie wartości fakturowej pojazdu przy ustaleniu wysokości odszkodowania, przez okres 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych)
- możliwość utrzymania sumy ubezpieczenia pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia  polisy (w przypadku pojazdów używanych)
- zniesienie udziałów własnych w przypadku likwidacji szkody w ASO Hyundai Auto Watin
- bezgotówkowa likwidacja szkód i naprawa w ASO Hyundai Auto Watin tylko z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych i przy zachowaniu procedur technologicznych wymaganych przez producenta
- brak potrąceń z ustalonego odszkodowania kwot amortyzacji części i zespołów pojazdów
- brak redukcji sumy ubezpieczenia po szkodzie

3. Ubezpieczenie car assistance - zorganizowanie i pokrycie kosztów udzielenia pomocy kierowcy i pasażerom w przypadku unieruchomienia pojazdu na terenie całej Europy (w tym samochód zastępczy na okres naprawy pojazdu do 14 dni)

4. Ubezpieczenie Zielona Karta - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym

5. Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (w związku z ruchem tych pojazdów)